På vissa håll får orkestrar lägga ner eftersom det är svårt att få unga att spela klassiska instrument, men i Nykvarn står blåsinstrumenten högt i kurs. En av anledningarna kan vara ”collegemodellen” som skapar sociala sammanhang kring orkestern.