Nyköpings kommun ska ta fram en ny strategi för parkeringar och kommunstyrelsen har nu gett kommunens tjänstemän i uppdrag att omarbeta den befintliga parkeringsstrategin.