I Nyköping ligger man just nu i startgroparna inför årets valrörelse och första säkerhetsåtgärden man gör är en gemensam riskanalys med polisen och partierna lokalt.