Detta har hänt i Västernorrland under torsdagen 15 augusti