Detta har hänt i Västernorrland under onsdagen den 4 december