Detta har hänt i Västerbottens län under onsdagen 24 juli.