Detta har hänt i Östergötland och på Gotland under torsdagen 21 maj