Detta har hänt i Jönköpings län måndagen 18 september