Detta har hänt i Jämtlands län under onsdagen 15 maj.