Detta har hänt i Östergötland och på Gotland måndagen den 13 september: