Detta har hänt i Stockholm under söndagen den 11 oktober.