Detta har hänt i Örebro län under måndag 2 december