Alla nyfödda barn bör screenas för den allvarliga sjukdomen SMA, anser Socialstyrelsen. Barn med sjukdomen avlider ofta innan tvåårsdagen utan behandling.