RS-viruset drabbar små barn värst – Lilling Lams flicka behövde sondmatas och andas syrgas.