”Det här är en helt självbestämmande grupp. Det är flockens beslut”.