14 månader gamla Safia och hennes familj har deltagit i Rinkeby hembesöksprogram och har nyligen haft sitt femte av totalt sex hembesök. Projektet finns för att jämna ut skillnaderna i barns hälsa mellan Rinkeby och andra mer välbärgade stadsdelar.