Eshaq från Afghanistan kom till Sverige 2015 som ensamkommande och är i dag självförsörjande. Utrikesfödda studerar eller kommer ut i arbete i mycket snabbare takt nu än förut, visar en sammanställning från Arbetsförmedlingen. Något som är viktigt inom många bristyrken.