Vann striden mot Ulf Lundell men väljer att flytta ändå.