Sedan inflytten i december 2021 har Uppsalas nya stadshus 2021 felanmälts över 100 gånger. De flesta anmälningarna handlar om bristfällig ventilation och för höga eller låga temperaturer.