Sedan några veckor redovisar Region Kronoberg antalet bekräftade fall av covid-19 i varje kommun. Här är senaste uppdateringen.