Sedan några veckor redovisar sjukvården i Kronoberg och Kalmar län antalet bekräftade fall av covid-19 i varje kommun. Här är senaste uppdateringen.