Det sker en viltolycka var nionde minut i Sverige men Västernorrland är relativt förskonad. Bara i Stockholms län är risken för viltolyckor mindre.