2021 registrerades bara sex nya fall av barn med uppgivenhetssyndrom inom vården. Det är mindre än en tiondel av motsvarande antal fyra år tidigare. Samtidigt fortsätter debatten om hur barnen ska vårdas – och vad som förklarar deras tillstånd.