Spridningen väntas öka kraftigt och nå sin topp i slutet av januari.