Smittspridningen i Sverige är just nu mycket kraftig på grund av virusvarianten omikron, och Folkhälsomyndigheten uppdaterar nu sina scenarier över spridningen.