Handelsminister Anna Hallberg, S, har brutit mot svensk lag som ska motverka penningtvätt.S-ministern har inte anmält vem som har makten i ett privat aktiebolag som hon har startat – och som hennes sambo nu köpt – vilket man ska enligt lag.– Det är besynnerligt. En minister borde veta vad som gäller, säger Bo Lindqvist på Bolagsverket.”Självklart ska tillämplig lagstiftning för bolag följas”,...