Säsongen för TBE har börjat och i år har Folkhälsomyndigheten nya rekommendationer för vaccination mot viruset i Dalarna. Personer som vistas i skog och markområden söder om Borlänge tätort bör vaccinera sig, lyder uppmaningen.