Team på Barnahus Stockholm ska hjälpa barn som förhörts om våld i hemmet.