Två månader efter valet har Tyskland fått en ny regering.Socialdemokraterna kommer att dela ministerposterna med De Gröna och liberala FDP.Den nya koalitionen vill stärka anhöriginvandringen, höja minimilönen – och stryka ordet ”ras” ur grundlagen.