Den första september tillträdde Karim Ottosson sin nya tjänst som lokalpolisområdeschef för Helsingborg. Han kan tydligt se hur skjutningar mer och mer inträffar i den offentliga miljön där personer som inte är inblandade i våldet riskerar att hamna ivägen.