Länsstyrelsen på Gotland har beslutat att bilda de två nya naturreservaten. I båda fallen handlar det om skogsområden med kalk-barrskog och våtmarker.