Redan 2015 fattades beslut om en missbruks- och beroendemottagning i Region Kronoberg, men verkställandet har dröjt på grund av svårigheter att hitta lämpliga lokaler. Nu är satsningen fullbordad, och under fredagen invigs två mottagningar i Växjö och Ljungby.