Stockholm har länge varit coronapandemins epicentrum.Men den senaste månaden har viruset skördat mer än dubbelt så många liv i Gävleborgs län, sett till folkmängden.