Nu moderniseras miljövillkoren angåend vattenkraft. Därför måste sedan 1 januari i år alla kraftverk, dammar eller andra anläggningar som är vattenrelaterade anmälas och miljöprövas.