Fem områdeslekplatser i Västerås har byggts om och under torsdagseftermiddagen invigdes två av dem.