Distriktsstyrelsen i Göteborg vill att S-gruppledaren avgår • ”Viker inte ner mig”.