Efter omfattande provtagningar i vattendrag i länet konstateras höga halter av PFAS, PCB, dioxiner pch kvicksilver därför föreslås nya kostråd för fisk som tas upp ur Storsjön, Lillsjön och Indalsälven.