Ledamöterna i Kärnavfallsrådet: Just som diskussionen om kärnkraft återaktualiseras väljer regeringen att lägga ner kommittén.