Att vara föräldraledig med ett barn och samtidigt ha det andra barnet på förskola är inte längre möjligt i Katrineholms kommun under grundskoleloven.