Med 461 röster mot 157 fick den nya EU-kommissionen under Ursula von der Leyen stöd av EU-parlamentet