Region Örebro län har sedan man börjat testa personer för antikroppar mot covid-19 nu analyserat omkring 30 000 prover. Provsvaren har delats upp i fyra olika grupper där antalet positiva resultat varierar mellan 5-14 procent.