Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har sagt ja till byggplanerna i industriområdet Nöthagen i Nyköping. Parker, bostäder och skola i en ny stadsdel som man tänker sig är nästan fri från bilar. – Området ligger nära järnvägen och det framtida resecentrumet, så det är en bra plats för Nyköping att växa på, säger planarkitekt Sofia Buhrgard.