Det byggs för fullt på Munksjöområdet i Jönköping. Frågan är hur lämpligt det är efter att den stora branden bröt ut i närheten av platsen.