Nästa vecka kommer Region Örebro län att gå över till ett nytt bokningssystem för vaccinationer. Det tidigare är förlegat och man hoppas på att det nya ska underlätta för de som arbetar. – Allmänheten kommer förhoppningsvis inte märka det här, säger Erik Fredholm, apotekare.