SMHI: Risk för lokala översvämningar i västra Svealand och södra Norrland.