Vart femte år görs en undersökning av vilken inställning människor har till de stora rovdjuren, som björn, varg och järv. För första gången finns Kronoberg med i undersökningen, och Kronobergarna visar sig vara mycket negativa till de stora predatorerna.