Karlstad kommun har efter inkomna synpunkter bearbetat den ursprungliga detaljplanen för Skutbergets friluftsområdet och den temapark som föreslås där. Nu ska planen ut på granskning igen.