En femtedel av skogarna i södra Sverige löper stor risk att drabbas av angrepp från skadeinsekten granbarkborre, det visar nya kartor som Skogsstyrelsen tagit fram. Skogsägare ska nu kunna ta hjälp av kartorna för att se var risken för angrepp är störst.