Flera kommuner tvingas importera sopor från andra länder för att förse städer med el och värme. Genom att borra djupa hål och använda geotermisk energi för uppvärming skulle inte lika mycket avfall behöva eldas upp, det menar Christofer Friberg på Energeotek.