Idag invigdes en ny teknik på Henrikdals reningsverk för att få ännu renare vatten i Östersjön. Bland annat så använder man sig av ett nytt filter som ska minska utsläppen av fosfor, kväve och mikroplaster.